بشقابک سرکابل حرارتی

این بشقابک ها، جهت افزایش فاصله خزشی بر روی بدنه سرکابل های حرارتی فشار متوسط استفاده می گردد. این بشفابک ها، به عنوان بخشی از جزء سرکابل حرارتی ارائه می گردد. بشقابک ها، در سایز های گوناگون و در انواع تکی (جهت کابل های تک هسته ای (تک کور)) و سه تایی (جهت کابل های سه هسته ای (سه کور)) عرضه می گردد.

بشقابک سرکابل حرارتی
بشقابک سرکابل حرارتی

خرید
خرید