روکش های حرارتی جمع شونده

روکش حرارتی تک لایه مورد مصرف عمومی

روکش حرارتی تک لایه مورد مصرف عمومی (SGP)

روکش حرارتی تک لایه مورد مصرف عمومی

روکش حرارتی تک لایه مورد مصرف عمومی (SGP)

لیبل حرارتی سیم و کابل (L2T)

لیبل حرارتی سیم و کابل (L2T)

روکش حرارتی ضد اصطکاک و خوش تماس

روکش حرارتی ضد اصطکاک و خوش تماس (SSP)

روکش حرارتی دولایه چسب دار D3TF

روکش حرارتی دولایه (چسب دار) (D3TF)

روکش حرارتی دولایه چسب دار D4TF

روکش حرارتی دولایه (چسب دار) ۴:۱ (D4TF)

روکش حرارتی دولایه چسب دار نیمه سخت

روکش حرارتی دولایه (چسب دار) نیمه سخت ۴:۱ (D4TR)

روکش حرارتی دو لایه (چسب دار) ضخیم (D3MF)

روکش حرارتی دولایه چسب دار فوق ضخیم

روکش حرارتی دولایه (چسب دار) فوق ضخیم (D3HF)

روکش حرارتی نیمه سخت ضد روغن

روکش حرارتی نیمه سخت ضد روغن (DOPR)

روکش حرارتی ضد دیزل و روغن با تحمل حرارتی ۱۵۰ درجه

روکش حرارتی ضد دیزل و روغن با تحمل حرارتی ۱۵۰ درجه (SDRF)

روکش حرارتی باس بار فشار متوسط

روکش حرارتی باس بار (فشار متوسط) (BB10, BB20، BB36)

نوار حرارتی باس بار فشار متوسط

نوار حرارتی باس بار (فشار متوسط) (BBT)

روکش حرارتی با تحمل حرارتی ۱۳۵-درجه

روکش حرارتی با تحمل حرارتی ۱۳۵ درجه (S135F)

روکش حرارتی با تحمل حرارتی 150 درجه

روکش حرارتی با تحمل حرارتی ۱۵۰ درجه (S150F)

روکش حرارتی نیمه سخت با تحمل حرارتی ۱۷۵ درجه (S175R)

روکش حرارتی با تحمل حرارتی ۲۰۰ درجه (S200F)

روکش های سرد (فنری)

روکش های سرد فنری

انواع روکش های سرد فنری

روکش حرارتی تعمیری مخصوص لوله های خطوط انتقال نفت و گاز

روکش حرارتی تعمیری مخصوص لوله های خطوط انتقال نفت و گاز

روکش حرارتی تعمیری مخصوص لوله های خطوط انتقال نفت و گاز

روکش حریم

روکش حریم (روکش سیم لخت هوایی) ۲۰ کیلو ولت (OLC)

ملزومات کابل

روکش تعمیری

روکش حرارتی تعمیری (زیپی)

درپوش حرارتی اِند کپ ساده کابل

درپوش حرارتی (اِند کپ) ساده کابل (ECN)

درپوش حرارتی اِند کپ ولو دار کابل

درپوش حرارتی (اِند کپ) ولو دار کابل (ECV)

درپوش سرد (فنری) (اِند کپ) کابل (ECC)

درپوش حرارتی اند کپ آند های فدا شونده

درپوش حرارتی (اِند کپ) آند های فدا شونده (ECA)

دو نظام سه نظام چهار نظام و پنج نظام حرارتی کابل

دو نظام، سه نظام، چهار نظام، پنج نظام، شش نظام حرارتی کابل

سه-نظام چهار نظام پنج نظام شش نظام سرد کابل

سه نظام، چهار نظام، پنج نظام، شش نظام سرد کابل

گلند حرارتی

گلند حرارتی

دو نظام حرارتی تعمیری

دو نظام حرارتی تعمیری

کاور ها و عایق ها

کاور بوت حرارتی

کاور (بوت) حرارتی

کاور سیلیکونی بوشینگ

کاور سیلیکونی بوشینگ

انواع عایق از جنس سیلیکون

انواع عایق از جنس سیلیکون

انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها

انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها

مفصل و سرکابل

مفصل حرارتی

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت)

مفصل حرارتی فشار متوسط

مفصل حرارتی فشار متوسط (تا ۳۶ کیلو ولت)

سرکابل حرارتی فشار متوسط

سرکابل حرارتی فشار متوسط (تا ۳۶ کیلو ولت)

سرکابل سرد (فنری) فشار متوسط تا 36 کیلو ولت

سرکابل سرد (فنری) فشار متوسط (تا ۳۶ کیلو ولت)

مفصل سرد فنری فشار متوسط تا 36 کیلو ولت

مفصل سرد (فنری) فشار متوسط (تا ۳۶ کیلو ولت)

سرکابل پلاگین

سرکابل جدا شونده (پلاگ این) (چپقی) (تا ۳۶ کیلو ولت)

ملزومات مفصل و سرکابل

بشقابک سرکابل حرارتی

بشقابک سرکابل حرارتی

انواع روکش های مورد استفاده در سرکابل و مفصل

انواع روکش های مورد استفاده در سرکابل و مفصل

حق استفاده از مطالب

کلیه متون، جداول، و عکس های مرتبط با محصولات توسط شرکت (WOER (Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd و آژاکس (آژند کاوش ساعی) تهیه گردیده است.

هر گونه استفاده از این محتوا، بدون اجازه کتبی از این دو شرکت، غیر مجاز و مورد پیگرد قانونی خواهد بود.

خرید
خرید