انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها

dokme2-red

کاتالوگ انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها

امکان ارائه انواع عایق از نوع دکمه دار ساخته شده از پلی الفین پیوند-متقابل (کراس-لینک) شده طبق نقشه و رنگ مورد درخواست وجود دارد. این نوع کاور ها، جهت عایق کاری محل تلاقی دو شینه مسی یا آلومینومی در تابلوهای فشار متوسط که امکان استفاده از روکش حرارتی باسباری در آن محل تلاقی وجود نداشته استفاده می گردد.

انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها

محصولات مشابه