گلند حرارتی (HSG)

dokme2-red

کاتالوگ گلند حرارتی (HSG)

الف) توضیحات:

از گلند حرارتی جهت آب بندی محل ورودی کابل به تابلو استفاده می گردد. این گلند شامل سه جزء از قرار زیر می باشد:

  • تثبیت کننده گلند به تابلو که از سوراخ داخل تابلو به سمت بیرون نصب می شود و بر روی بدنه آن رزوه هایی جهت پیچ شدن قسمت حرارت – جمع شونده تعبیه شده است.
  • قسمت حرارت – جمع شونده که در بیرون تابلو قرار گرفته و به واسطه رزوه های درون آن به قسمت تثبیت کننده گلند پیچ می شود. پس از ورود کابل به داخل تابلو به واسطه این جزء از گلند، این قسمت حرارت دیده تا جمع شده و ورودی کابل به داخل تابلو را آب بندی نماید. لازم به ذکر است که درون این قطعه آغشته به چسب حرارتی است که موجب آب بندی هر چه بهتر کابل به گلند می گردد.
  • واشر آب بندی IP68 که در حد و واسط دو جزء فوق الذکر واقع می گردد و موجبات آب بندی با درجه حفاظت IP68 قسمت ورودی کابل به تابلو را فراهم می سازد.

ب) مشخصات:

شماتیک گلند حرارتی WOER سایزهای گلند حرارتی

محصولات مشابه