دو نظام حرارتی تعمیری

dokme2-red

کاتالوگ دو نظام حرارتی تعمیری

دو نظام حرارتی تعمیری، جهت نصب بر روی محل تلاقی غلاف نهایی کابل و دو هسته خروجی از آن در سرکابلی که قبلا نصب شده و امکان باز کردن مجدد آن و استفاده از چند نظام حرارتی نمی باشد، کاربرد دارد. نحوه استفاده از دو نظام حرارتی تعمیری بدین گونه است که دو نظام از وسط کاملا باز و در محل مناسب قرار گرفته، سپس به واسطه ریل از جنس استیلنس استیل که همراه با دونظام ارائه می گردد بسته می شود. پس از آن، دو نظام تعمیری حرارت دیده تا نصب تکمیل گردد.

دونظام حرارتی تعمیری

 

محصولات مشابه