بشقابک سرکابل حرارتی

  • سایز های گوناگون
  • نوع تکی (جهت کابل های تک هسته ای (تک کور))
  • نوع سه تایی (جهت کابل های سه هسته ای (سه کور))
dokme2-red

کاتالوگ بشقابک سرکابل حرارتی

این بشقابک ها، جهت افزایش فاصله خزشی بر روی بدنه سرکابل های حرارتی فشار متوسط استفاده می گردد. این بشفابک ها، به عنوان بخشی از جزء سرکابل حرارتی ارائه می گردد. بشقابک ها، در سایز های گوناگون و در انواع تکی (جهت کابل های تک هسته ای (تک کور)) و سه تایی (جهت کابل های سه هسته ای (سه کور)) عرضه می گردد.

بشقابک سرکابل حرارتیبشقابک سرکابل حرارتی

محصولات مشابه