سرکابل جدا شونده (پلاگ این) (چپقی) (تا 36 کیلو ولت)

dokme2-red

کاتالوگ سرکابل جدا شونده (پلاگ این) (چپقی) (تا 36 کیلو ولت)

سرکابل جدا شونده (پلاگ این) (چپقی) (تا 36 کیلو ولت)

شرکت WOER تولید کننده طیف کاملی از انواع سرکابل های زانویی (Elbow) ، مستقیم (Straight) و چپقی (Tee) می باشد. سرکابل های جداشونده در اتصال کابل به کلیدها و ترانسفورماتور ها استفاده می گردد. بدنه سرکابل های جداشونده از EPDM و یا لاستیک سیلیکونی که در داخل آن مواد ضد استرس و کنترل کننده میدان های مغناطیسی تعبیه شده تولید می گردد. در تولید بدنه سرکابل ها، از روش پیشرفته تزریق سه لایه (لایه هادی بیرونی، لایه عایق وسط و لایه هادی خارجی) استفاده می گردد. این تکنولوژی تولید، کمترین میزان تخلیه جزئی (Partial Discharge) را تضمین می نماید. سرکابل های جداشونده به صورت کیت که داخل هر یک اجزاء لازم جهت اتصال به سه کابل، جهت سه فاز برق را دارد ارائه می گردد.

سرکابل های WOER طبق استاندارد های IEC طراحی و تست شده اند. به صورت خاص، استاندارد های سرکابل های جداشونده از قرار جدول زیر می باشد:

سرکابل جدا شونده (پلاگ این) (چپقی) (تا 36 کیلو ولت)

 

سرکابل جداشونده 250 آمپر پلاگ – این، مورد اتصال به بوشینگ های نوع A

الف) توضیحات:
• جهت اتصال کابل های با عایق پلیمری به تجهیزات (از قبیل ترانسفورماتور، کلید، موتور) که دارای رابط بوشینگ نوع A مطابق با استاندارد های EN50180، EN50181 و DIN47636
• جهت اتصال دو کابل به یکدیگر (مفصل بندی) (با استفاده از ملزومات مفصل بندی مکمل)

ب) مشخصات:
• ساخته شده از مرغوب ترین لاستیک EPDM به نحوی که پس از نصب بر روی بوشینگ مناسب، اتصال قابل لمس و غوطه وری در آب حاصل می گردد.
• دارای نقطه تست خازنی جهت امکان تست ساده وضعیت مدار و یا نصب نشان دهنده خط
• تک به تک تست شده در کارخانه مطابق با استانداردهای HD 629.1 و IEC60502.4

سرکابل جداشونده 250 آمپر پلاگ - این، مورد اتصال به بوشینگ های نوع A

بوشینگ 250 آمپر نوع A

(B250SE1)

الف) توضیحات:
• ساخته شده از رزین اپوکسی بسیار با کیفیت
• مطابق با استاندارد های EN50181 و EN50180 نوع A
• تک به تک تست شده در کارخانه مطابق با استانداردهای GB/T 4109 و IEC60137 6.0

بوشینگ 250 آمپر نوع A

سرکابل جداشونده 250 آمپر24 کیلو ولت مدل زانویی (Elbow) (E250-WTS24)

سرکابل جداشونده 250 آمپر24 کیلو ولت مدل زانویی (Elbow)

الف) توضیحات:

محور بوشینگ و کابل مورد اتصال به سرکابل در این نوع سرکابل نسبت به یکدیگر زاویه 90 درجه دارند.
کابل های فشار متوسط مسی یا آلومینیومی از سطح مقطع 35 الی 120 میلیمتر مربع امکان اتصال به این نوع
سرکابل را دارند.
اجزاء تشکیل دهنده سرکابل جداشونده 250 آمپر مدل زانویی از قرار زیر می باشد:
1. میله مسی قلع اندود شده جهت اتصال به کابلشو با ابزار مخصوص
2. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس از اتصال سرکابل)
3. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
4. چشم فشاری جهت امکان نصب سازه از جنس استینلس استیل
5. لایه داخل هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس میدان های مغناطیسی
6. نقطه تست ولتاژ جهت امکان چک کردن وضعیت مدار
7. سیم زمین جهت ارت کردن لایه خارجی هادی بدنه
8. کابلشو کابل جهت اتصال هادی کابل به میله مسی قلع اندود شده. کابلشو بیمتال (مس /آلومینیوم) جهت
اتصال کابل آلومینیومی و کابلشو تمام مسی جهت اتصال کابل مسی به سرکابل

سرکابل جداشونده 250 آمپر24 کیلو ولت مدل زانویی (Elbow)

سرکابل جداشونده 250 آمپر 24 کیلو ولت مدل مستقیم (Straight) (S250-WTS24)

سرکابل جداشونده 250 آمپر 24 کیلو ولت مدل مستقیم (Straight)

الف) توضیحات:

محور بوشینگ و کابل مورد اتصال به سرکابل در این نوع سرکابل در یک راستا قرار می گیرند. کابل های فشار متوسط
مسی یا آلومینیومی از سطح مقطع 35 الی 120 میلیمتر مربع امکان اتصال به این سرکابل را دارند.
اجزاء تشکیل دهنده سرکابل جداشونده 250 آمپر مدل مستقیم از قرار زیر می باشد:
1. کابلشو جهت اتصال هادی کابل. کابلشو بیمتال (مس/آلومینیوم) جهت اتصال کابل آلومینیومی و کابلشو تمام
مسی جهت اتصال کابل مسی به سرکابل
2. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
3. لایه داخلی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس میدان های مغناطیسی
4. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس از اتصال سرکابل)
5. سیم زمین جهت ارت کردن لایه خارجی هادی بدنه
6. نقطه تست ولتاژ جهت امکان چک کردن وضعیت مدار

سرکابل جداشونده 250 آمپر 24 کیلو ولت مدل مستقیم (Straight)

سرکابل جداشونده 630 آمپر پیچ و مهره ای مورد اتصال به بوشینگ های نوع C

الف) توضیحات:
• جهت اتصال کابل های با عایق پلیمری به تجهیزات (از قبیل انواع ترانسفورماتور، کلید، موتور) که دارای رابط بوشینگ نوع C مطابق با استاندارد های EN50180، EN50181 و DIN47636
• سرکابل های جداشونده عقبی جهت اتصال دو کابل به صورت موازی به یک بوشینگ استفاده می گردد.

ب) مشخصات:
• ساخته شده از لاستیک EPDM به نحوی که پس از نصب بر روی بوشنگ مناسب، اتصال قابل غوطه وری در آب حاصل می گردد.
• تک به تک تست شده در کارخانه مطابق با استاندارد های HD629.1 و IEC60502.4

سرکابل جداشونده 630 آمپر پیچ و مهره ای مورد اتصال به بوشینگ های نوع C

بوشینگ 630 آمپر نوع C

(B630OE1 / B630SE2 / B630SE1/ B630AE1)

الف) توضیحات:
• ساخته شده از رزین اپوکسی بسیار با کیفیت
• مطابق با استاندارد های EN50181 و EN50180 نوع C
• تک به تک تست شده در کارخانه مطابق با استانداردهای GB/T 4109 و IEC60137 6.0

بوشینگ 630 آمپر نوع C

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل چپقی (Tee) (T630-WTS24)

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل چپقی (Tee)

الف) توضیحات:

محور بوشینگ و کابل مورد اتصال به سرکابل در این نوع سرکابل نسبت به یکدیگر زاویه 90 درجه دارند.
کابل های فشار متوسط مسی یا آلومینیومی از سطح مقطع 50 الی 400 میلیمتر مربع امکان اتصال به این نوع
سرکابل را دارند.
اجزاء تشکیل دهنده سرکابل جداشونده 630 آمپر مدل چپقی از قرار زیر می باشد:
1. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس از اتصال سرکابل)
2. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
3. لایه داخلی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس میدان های مغناطیسی
4. پیچ دو سر جهت اتصال کابلشو مورد اتصال به کابل بوشینگ
5. کابلشو جهت اتصال به هادی کابل
6. مقره سرکابل، تولید شده از اپوکسی قالب ریزی شده با مغزی فلزی رزوه دار جهت پیچ شدن پیچ دو سر در آن
7. آداپتور کابل جهت کنترل اولیه استرس میدان های مغناطیسی و آب بندی اتصال کابل به سرکابل
8. سیم زمین جهت ارت کردن لایه خارجی هادی بدنه
9. درپوش مقره سرکابل، از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت محافظت در مقابل ورود گرد و غبار

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل چپقی (Tee)

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل عقبی (انشعابی) (R630-WTS24)

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل عقبی (انشعابی)

الف) توضیحات:

این سرکابل جهت اتصال کابل انشعابی دوم و یا بیشتر به بوشینگ مورد استفاده قرار می گیرد. کابل های فشار متوسط مسی یا آلومینیومی از سطح مقطع 50 الی 400 میلیمتر مربع امکان اتصال به این نوع سرکابل را دارند.
اجزاء تشکیل دهنده سرکابل جداشونده 630 آمپر مدل عقبی از قرار زیر می باشد:
1. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس از اتصال سرکابل)
2. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
3. لایه داخلی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس میدان های مغناطیسی
4. پیچ دو سر جهت اتصال کابلشو مورد اتصال به کابل بوشینگ
5. کابلشو جهت اتصال به هادی کابل
6. مقره سرکابل، تولید شده از اپوکسی قالب ریزی شده با مغزی فلزی رزوه دار جهت پیچ شدن پیچ در آن
7. آداپتور کابل جهت کنترل اولیه استرس میدان های مغناطیسی و آب بندی اتصال کابل به سرکابل
8. سیم زمین جهت ارت کردن لایه خارجی هادی بدنه
9. لوله مسی اتصال دهنده جهت اتصال کابلشو سرکابل عقبی به کابلشو سرکابل چپقی

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل عقبی (انشعابی)

برقگیر جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت

برقگیر جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت

الف) کاربرد:

برقگیر های MOA (اکسید روی) (Metal Zinc Oxide) جهت حفاظت از تجهیزاتی از قبیل انواع ترانسفورماتور، کابل و ملزومات آن با سطح ولتاژی کمتر از 24 کیلو ولت که در معرض قرار گرفتن با ولتاژ اضافه ناشی از رعد و برق یا کلید زنی می باشند، استفاده می گردد.
این برقگیر ها جهت اتصال به سرکابل های جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت مدل چپقی و مطابق با استاندارد های
زیر ساخته شده اند.

IEC 60099.4-2006 و JB/T 8952

ب) توضیحات:

1. مورد اتصال به سرکابل جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت مدل چپقی
2. لایه های داخلی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس
میدان های مغناطیسی
3. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس
از اتصال سرکابل)
4. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
5. لوله مسی اتصال دهنده جهت اتصال برقگیر به کابلشو سرکابل چپقی
6. برقگیر از جنس اکسید روی
7. سیم مسی بافته شده جهت اتصال برقگیر به زمین (جهت تخلیه جریان
اتصال کوتاه)
8. سیم زمین جهت ارت کردن لایه خارجی هادی بدنه

برقگیر جداشونده 630 آمپر، 24 کیلو ولت

درپوش بوشینگ 630 آمپر، 24 کیلو ولت (C630-WTS24)

الف) توضیحات:

• ساخته شده از لاستیک EPDM
• مورد استفاده جهت عایق سازی، حفاظت و آب بندی بوشینگ های نوع C
• تک به تک تست شده در کارخانه مطابق با استاندارد IEC 60502.4

درپوش بوشینگ 630 آمپر، 24 کیلو ولت

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل چپقی (Tee) (T630-WTS36)

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل چپقی (Tee)

الف) توضیحات:

محور بوشینگ و کابل مورد اتصال به سرکابل در این نوع سرکابل نسبت به یکدیگر زاویه 90 درجه دارند.
کابل های فشار متوسط مسی یا آلومینیومی از سطح مقطع 50 الی 400 میلیمتر مربع امکان اتصال به این نوع
سرکابل را دارند.
اجزاء تشکیل دهنده سرکابل جداشونده 630 آمپر مدل چپقی از قرار زیر می باشد:
1. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس از اتصال سرکابل)
2. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
3. لایه داخلی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس میدان های مغناطیسی
4. پیچ دو سر جهت اتصال کابلشو مورد اتصال به کابل بوشینگ
5. کابلشو جهت اتصال به هادی کابل
6. مقره سرکابل، تولید شده از اپوکسی قالب ریزی شده با مغزی فلزی رزوه دار جهت پیچ شدن پیچ در آن
7. آداپتور کابل جهت کنترل اولیه استرس میدان های مغناطیسی و آب بندی اتصال کابل به سرکابل
8. سیم زمین جهت ارت کردن لایه خارجی هادی بدنه
9. درپوش مقره سرکابل، از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت محافظت در مقابل ورود گرد و غبار

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل چپقی (Tee)

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل عقبی (انشعابی) (R630-WTS36)

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل عقبی (انشعابی)

الف) توضیحات:

اجزاء تشکیل دهنده سرکابل جداشونده 630 آمپر مدل عقبی از قرار زیر می باشد:
1. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس از اتصال سرکابل)
2. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
3. لایه داخلی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس میدان های مغناطیسی
4. پیچ دو سر جهت اتصال کابلشو مورد اتصال به کابل بوشینگ
5. کابلشو جهت اتصال به هادی کابل
6. مقره سرکابل، تولید شده از اپوکسی قالب ریزی شده با مغزی فلزی رزوه دار جهت پیچ شدن پیچ در آن
7. آداپتور کابل جهت کنترل اولیه استرس میدان های مغناطیسی و آب بندی اتصال کابل به سرکابل
8. سیم زمین جهت ارت کردن لایه خارجی هادی بدنه
9. لوله مسی اتصال دهنده جهت اتصال کابلشو سرکابل عقبی به کابلشو سرکابل چپقی

سرکابل جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت پیچ و مهره ای مدل عقبی (انشعابی)

برقگیر جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت

برقگیر جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت

الف) کاربرد:

برقگیر های MOA (اکسید روی) (Metal Zinc Oxide) جهت حفاظت از تجهیزاتی از قبیل انواع ترانسفورماتور، کابل و ملزومات آن با سطح ولتاژی کمتر از 36 کیلو ولت که در معرض قرار گرفتن با ولتاژ اضافه ناشی از رعد و برق یا کلید زنی می باشند، استفاده می گردد.
این برقگیر ها جهت اتصال به سرکابل های جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت مدل چپقی و مطابق با استاندارد های IEC 60099.4-2006  و JB/T 8952 ساخته شده اند.

ب) توضیحات:

1. مورد اتصال به سرکابل جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت مدل چپقی
2. لایه های داخلی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده جهت کنترل استرس
میدان های مغناطیسی
3. لایه خارجی هادی از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده (قابل تماس با دست پس
از اتصال سرکابل)
4. عایق از جنس لاستیک EPDM قالب ریزی شده
5. لوله مسی اتصال دهنده جهت اتصال برقگیر به کابلشو سرکابل چپقی
6. برقگیر از جنس اکسید روی
7. سیم مسی بافته شده جهت اتصال برقگیر به زمین (جهت تخلیه جریان اتصال کوتاه)

برقگیر جداشونده 630 آمپر، 36 کیلو ولت

محصولات مشابه