درپوش فنری (سرد) کابل (ECC)

الف) توضیحات
این درپوش ها از جنس لاستیک EPDM می باشند که حول فنری پلاستیکی گسترش یافته است. با کشیدن فنر و باز کردن آن، درپوش از حالت گسترش یافته به حالت اولیه و منقبض تغییر حالت می دهد. مزیت اصلی این نوع درپوش در مقایسه با درپوش های حرارتی، امکان نصب آن بر روی کابل به سادگی و بدون نیاز به منبع حرارتی یا ابزار اضافی می باشد. همچنین، زمان مورد نیاز جهت نصب درپوش فنری نسبت به درپوش های حرارتی بسیار کمتر است.

ب) مشخصات:

      • جنس: لاستیک EPDM
      • ضد قارچ، اسید، انواع آلکالاین، و اوزون

شماتیک درپوش فنری اندکپ
جدول در پوش فنری اندکپ

ج) شیوه کدگذاری:

تصاویر درپوش فنری (سرد) کابل

  • نحوه نصب درپوش حرارتی
  • نحوه نصب درپوش حرارتی

آموزش نصب درپوش فنری (سرد) کابل

خرید
خرید