درپوش حرارتی آند فدا شونده (آندکپ)

 • ضریب جمع شوندگی: 2:1
 • بدنه داخلی آغشته به چسب حرارتی
 • بسته بندی: بسته های پلاستیکی
 • رنگ: مشکی
dokme2-red
dokme2-red

کاتالوگ درپوش حرارتی آند فدا شونده (آندکپ)

الف ) توضیحات:

درپوش حرارتی آند، جهت آب بندی محل تلاقی آند و کابل متصل به آن که در سیستم های حفاظت کاتدیک مورد استفاده قرار می گیرد مورد مصرف می باشد. این درپوش ها از دو طبقه متصل به هم تشکیل شده اند. طبقه با قطر بزرگ تر جهت قرار گیری آند، و طبقه با قطر کوچکتر جهت عبور کابل مورد اتصال به آند می باشد. درون هر دو طبقه، آغشته به چسب حرارتی می باشد. با حرارت دهی، درپوش روی آند و کابل متصل به آن جمع شده و آب بندی کامل و مطمئنی را تضمین می نماید.

ب) مشخصات:

 • ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند-متقابل شده (» کراس لینک «)
 • درجه حرارت کاری: 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد )رنگ شفاف: 45 – درجه تا 105 + درجه سانتی گراد
 • اشتعال پذیری: ضد شعله، مطابق با استاندارد 1- UL VW (ششصد ولت، 105 + درجه سانتی گراد )
 • حداقل دما جهت جمع شوندگی کامل: 120 + درجه سانتی گراد
 • ضریب جمع شوندگی: 2:1(50 % جمع شوندگی در محور عرضی)
 • بدنه داخلی آغشته به چسب حرارتی
 • بسته بندی: بسته های پلاستیکی
 • رنگ: مشکی

شماتیک درپوش حرارتی آند اندکپ آند

ج) شیوه کدگذاری:

نحوه-نصب-درپوش-حرارتی-آند-فدا-شونده

محصولات مشابه