درپوش حرارتی ساده کابل (ECN)

الف) توضیحات:
درپوش های حرارتی ساده، پس از قرار گرفتن بر روی سر باز کابل، به وسیله سر پیک یا سشوار صنعتی حرارتی دیده و جمع می شوند. درون ایندرپوش ها، آغشته به چسب حرارتی می باشد. این چسب با حرارت روان شده و موجبات پر کردن پستی و بلندی روی بدنه کابل و نتیجتا آب بندیکامل درپوش روی کابل می گردد. این آب بندی، عدم نفوذ گرد و غبار، رطوبت، و هوا را به داخل کامل تضمین می نماید.


ب) مشخصات:

    • ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند-متقابل شده(” کراس لینک “)
    • درجه حرارت کاری: ۴۵ – درجه تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد(رنگ شفاف: ۴۵ – درجه تا ۱۰۵ + درجه سانتی گراد
    • اشتعال پذیری: ضد شعله، مطابق با استاندارد ۱-ULVW ششصد ولت، ۱۰۵ + درجه سانتی گراد
    • حداقل دما جهت جمع شوندگی کامل: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد
    • ضریب جمع شوندگی: ۲:۱(۵۰ % جمع شوندگی در محور عرضی)
    • بدنه داخلی آغشته به چسب حرارتی
    • بسته بندی: بسته های پلاستیکی
     • رنگ: مشکی

جدول مشخصات درپوش کابل اندکپ
شماتیک در پوش حرارتی اندکپ
جدول سایز های در پوش حرارتی اندکپ

ج)شیوه کدگذاری:

تصاویر درپوش حرارتی ساده کابل

خرید
خرید